پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

 

استخوان ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند. اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است. بخش محوری همان طور که از نامش مشخص است، محور بدن را تشکیل می دهد و از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کنند.

گرچه بخش هایی از آن هم در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند. استخوان های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی اند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 26 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.