پاورپوینت گفتار دوم فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل اول زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

دستگاه عصبی مرکزی

دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مراکز نظارت بر فعالیت های بدن اند.این دستگاه، اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد. مغز و نخاع از دو بخش مادۀ خاکستری و مادۀ سفید تشکیل شده اند. شکل 12 را ببینید و محل قرار گرفتن مادۀ خاکستری و مادۀ سفید در مغز و نخاع را مقایسه کنید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 57 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است