پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی هفتم

 

به نظر شما داشتن بیمه دانش آموزی چه فایده هایی دارد؟

با داشتن این بیمه دانش آموزان در تمام ساعات شبانه روز در برابر حوادث بیمه هستند و در صورتی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشند بیمه مسئول پرداخت هزینه های درمانی تا سقف تعیین شده است.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.