پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی هفتم

 

 

کشور ایران از کشورهای نسبتاً وسیع جهان است.

در سال 1390 جمعیت ایران 75 میلیون نفر بوده است.

بیش از 1300 شهر و 50000 روستا داشته است.

زندگی مردم به صورت شهری، روستایی و یا عشایری می باشد.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.