پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هشتم

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی هشتم

 

  مدلی برای ساختار اتم

2-شکل اتم های مختاف باهم متفاوت است مانند سرکه

1- ماده از ذرات غیر قابل تجزیه به نام اتم ساخته شده است

نظریه دالتون

1- ماده از اتم ساخته شده است

2- اتم غیر قابل تجزیه است

3- اتم کروی و تو پر است

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.